Absorber

Enamik plaatkollektorid on ehitatud sarnastel põhimõtetel. “Must” pind toimib päikesekiirguse neelajana (absorberina), toodab soojust ja edastab selle soojuse vedelikule (glükool), mis ringleb päikesekütte süsteemis.

Mistahes päikesekollektori peamine element on kiirgusneelaja (absorber), mis suures osas määrab ära kollektori tootlikuse ja vastupidavuse parameetrid, sest kiirgusneelaja töötingimused on äärmuslikud, see peab taluma nii madalat kui ka väga kõrget temperatuuri. Materjali kvaliteedil ja tootmisel kasutataval tehnoloogial on seejuures otsustav roll.
Läbilõige_2

Plaatkolektori ehituse põhielemendid on järgnevad:
Absorber – koosneb vask või alumiinium lehest koos torustikuga, mis on vasest või alumiiniumist. Absorber on kaetud päikesekiirgust neelava kihiga. Selektiivsel kihile on omane kõrge päikesekiirguse neeldumine (umbes 90-95%) ja samal ajal madal infrapunakiirguse emissioon(umbes 5-10%). Päikesekiirgust neelav kiht võib põhineda mustal kroomil (näiteks KS2000 SLP seeria kollektoritel) või titaani ja räni oksiidil ( Tinox ® classic), näiteks KS2000 TLP AC seeria kollektoritel.
Absorberid

 

Absorberi ehitusest tulenevalt on Hewalex plaatkollektorid saadaval kolme erinevat tüüpi:
vask-vask (vask lehed, vasktorud): KS2000TLP ja KS2000 SLP
alumiinium-vask (alumiinimu leht- vasktorud): KS2000 TLP AC
alumiinium-alumiinium (alumiinimu leht- alumiiniumtorud): KS2000 TLP Am

Torustik -torude süsteem, mis kokku kiirgusneelaja poolt toodetud soojuse. Torud võivad paikneda paralleelselt või asetseda looklevalt. Paralleelset torustiku kasutatakse KS2000 päikesekollektorites standardina, sest see tagab tõhusa soojuse kokku kogumise ja väikese takistuse. Ainult üleni alumiiniumist kiirgusneelaja puhul (seeria KS2000 TLP Am) on tehnoloogilisest eripärast tingituna alumiinium torud paigaldatud looklevalt. Võrreldes paralleelse torustikuga on sellist lahendust lihtsam toota – torustike ühendavate keevituste arv on kollektoris vähendatud 18-lt 2-le. See on alumiinimi kasutamise puhul oluline tegur, sest väheneb ühenduste tegemiseks vajaminev aeg.

Korpus – korpus kaitseb kollektorit väliste mõjutuste eest ja takistab soojakadu. Korpusel on täita väga vastutusrikas roll, sest tema jäikus, tihedus ja mehaaniline tugevus omab suurt mõju nii kollektori tootlikusele  (näiteks soojusisolatsioon) kui ka vastupidavusele.  KS2000 kollektorite korpus on valmistatud profileeritud alumiiniumist ning on värvitud tuha-pruuni tooniga (RAL 7022). Paralleelse torustikuga kollektoritel on põhja  soojusisolatsiooniks spetsiaalne mineraalvill paksusega 55 mm, lookleva torustikuga kollektoritel paksusega 50 mm. Lisaks on küljeseinad kaetud 20 mm paksuse  mineraalvilla isolatsiooniga. See tagab madala kuumuse ülekandumise keskkonda ning vastupidavuse kõrgetele töötemperatuuridele.

Katteklaas – see takistab kollektori soojuse kadu ja kaitseb väliste tingimuste eest. Kollektorites kasutatav klaas on kohandatud taluma mehaanilisi koormusi (näiteks lumi, tuul) ja taluma teisi väliseid mõjusid (näiteks vastupidavust rahele on testitud kasutades 150 g terasest kuule). Samuti peab katteklaas tagama võimalikult suure hulga päikesekiirguse läbilaskvuse kollektori sisemusse (näiteks kõrgeima klassi U1 läbilaskvus on üle 90%). Hewalex kollektorites kasutatakse klaasi, mille kiirguse läbilaskvus on 91,6%. Saadaval on ka tagasipeegeldumise vastane klaas (Antireflective glass-AR), mille kiirguse läbilaskvus on ligi 97%.  Laialdasemat AR klaasi kasutamist piiravad pikaajaliste kogemuste puudumine, millele tuginedest saaks teha järeldusi, kas ja kuidas mõjutab kollektorite aastate pikkune kasutamine läbilaskvuse parameetreid.

Kollektori struktuur on kasutaja jaoks väga olulise tähtususega, sest see määrab, kas kollektor suudab säilitada kõrgeid tootlikuse näitajaid kogu eeldatava kasutusea vältel. Vastava kvaliteedi kinnituse annab EN 12975 standard, mis sätestab katsetsükli, mis simuleerib kollektori kasutus 20 aasta vältel. Juba mitmeid aastaid antakse Euroopas müüdavatele kollektoritele välja Solar Keymark sertifikaate, mis tagavad, et pakutav kollektor on läbinud sõltumatus katselaboris EN 12975 kohased testid.