Energiaklass

labelPunasest roheliseks, G-st kuni A +++: energiatõhususe märgis on tarbijatele tuntud, kui ostetakse pesumasinat, lampi, televiisorit või muid koduseadmeid. Värviskaala ja energiatõhususe klassifikatsioon annavad teavet vastava seadme energiakasutuse kohta

Alates 26. septemberist 2015 peavad kõik kütteseadmete, nagu gaasikatlad ja soojuspumbad, aga ka boilerid ja akumulatsioonipaagid olema märgistatud energiamärgisega. Energiamärgise silt peaks aitama tarbijatel teha teadlikke otsuseid küttesüsteemi valikul. Mida vähem primaarenergiat küttesüsteemi kasutab, seda efektiivsem on.

Kuigi see, mida märgis ei paku, on informatsioon konkreetsete tehnoloogia ja seadme tõhususe kohta. Märghis ütleb vaid kaudselt, milliseid energiakulusid on oodata.

Päikeseenergia
Tänapäeval saavad tarbijad katta rohkem kui 50 protsenti oma sooja tarbevee vajadusest päikesekollektorite abil. Kuid päikese soojusenergia potentsiaal on veelgi suurem. Kasutades majal optimaalsel arvul päikesekollektoreid on saavutatav märkimisväärne kulude kokkuhoid tarbevee soojendamisel, samuti on võimalik päikesekollektorite abiga alandada hoone küttekulusid.

Kuivõrd päikesekollektorid ei tarbi peaaegu üldse energiat, ainult toodavad energiat, siis ei ole nõutav nende märgistamine energiamärgisega. Ainult kombinatsioonis teise kütteseadmega, nagu näiteks gaasi kondensatsioonikatel, päikesekollektorid lisatakse nn paketi märgisele. Tänu oma minimaalsele primaarenergia tarbimisele muudavad nad kogu küttesüsteemi paremaks.

Solergy_comRohkem läbipaistvust
Selleks, et pakkuda tarbijatele päikesekollektorite valimisel läbipaistvat otsustusprotsessi ja näitajaid, mis oleksid kõikide tootjate puhul võrreldavad, ühendasid päikeseenergia sektori tootjad oma jõud arendamaks välja märgis, mis aitab kaasa kogu Euroopa Liidu päikeseenergia turu paremale toimimisele. Tulemus: vabatahtlikult kasutatav “päikese märgis”, mis annab infot kollektori energia tootluse kohta. Päikesemärgis põhineb standardiseeritud, sõltumatu ja rahvusvaheliselt aktsepteeritud Solar Keymarki sertifitseerimisel (Solar Keymark sertifikaat), mille andmed on kõikidele nähtavad.


Päikese märgis

Tundub tuttav, kuid tegelikult üsna erinev energiamärgisest: päikese märgis viitab energia tootlusele, mitte energiatõhususele. Alates A- kuni AAA: puudub punane klassifikatsioon, sest kõik päikesekollektorid ei tarbi peaaegu mingit primaarenergiat.

Tootlikuse klass
temp. +50C
AAA
AAA
A+++
A++
A+
A
A-
A–
A—
B

Aastane efektiivsus ηa %

ηa ≥ 52
45 ≤ ηa < 52
37 ≤ ηa < 45
34 ≤ ηa < 37
32 ≤ ηa < 34
30 ≤ ηa < 32
18 ≤ ηa < 30
17 ≤ ηa < 18
16 ≤ ηa < 17
ηa < 16

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Mis on kollektori märgis?
Kollektori märgis on toote etiketil kasutatav tähis, mida vabatahtlikult kasutavad mitmed turuosalised on päikeseenergia turul. See annab läbipaistvalt ja võrreldavalt teavet erinevate päikesekollektorite tulemuslikkuse ja energia tootluse kohta ning võimaldab tarbijatel teha teadlikke otsuseid selle kohta toote, mis vastab kõige paremini nende vajadustele.

Miks peaks päikesekollektoreid omavahel võrdlema energia tootlikuse ja mitte nende suurus m² järgi?
Põhjus on selles, et erinevate tootjate kollektori moodulid ja erinevat tüüpi kollektorid võivad olla samas mõõdus aga omada erinevat energia tootlikust. Võrdlused, mis põhinevad kollektori suurus m² ei võta arvesse, kuidas võimas konkreetne kollektor tegelikult on. Seega tootjad toetavad algatust, mille puhul teatav energia kogus kollektori üldpindala kohta võetakse referents väärtuseks, mille alusel võrrelda erinevaid kollektoreid.

Miks on nimekirjas rohkem energia tootluse klasse kui ainult A +, A ++ ja A +++?
Ühelt poolt, täpsem klassifikatsiooni võimaldab vahet teha erinevate tehnoloogiliste etappide vahel, mis toote arenduses toimunud on. Teiselt poolt, potentsiaalne klient saab kiiresti teavet, et erinevate klassidega kollektoreid pakutakse piisavalt ja see toob kliendi teadlikuse lähemale turul pakutavatele toodetele. See diferentseerimine teeb konkreetse toote tehnoloogilise taseme ja hinna võrdlemise lihtsaks ja tagab tarbijale võimaluse valida sama rahasumma eest parim saadaolev toode.
Klassi AA ja AAA tähised näitavad, et valdkonnas on tulevikus veel potentsiaali liikuda veelgi kõrgemate näitajate poole. On tõenäoline, et tootjad kasutavad seda potentsiaali ka järgnevatel aastatel. Järgmisse klassi jõudmine on ka tootjatele hea stiimul oma toodangu pidevaks arendamiseks.

Mida ütlevad erinevad klassid seadme tehnoloogilise taseme kohta?

AAA / AA
A+++
A++
A+
A
A-

Jõudmaks energiaklassini AA ja AAA on vajalik täiendavad omadused nagu näiteks topeltklaasid, vaakum isolatsiooni või reflektor.
“Premium” klassi plaatkollektorid ja vaakumkollektorid, mille vaakumtorudel on väike vahe ning mis on ilma reflektorita (nt. Hewalex KS2600TLPAC).
“Keskmise” klassi plaatkollektorid ja vaakumkollektorid, mille vaakumtorude vahe on suurem.
“Standard” klassi plaatkollektorid ja vaakumkollektoid, mille on veelgi suurem vaakumtorude vahe.
Lihtsad plaatkollektorid või vaakumkollektorid, märkimisväärselt suure vaakumtorude vahe ja nõrga tootlikkusega.
Väga lihtsad plaatkollektorid või vaakumkollektorid, mis vastavad toetuste saamiseks kehtestatud miinimumnõuetele, vaakumkollektorite puhul erakordselt suur vaakumtorude vahe ja mitte-selektiivsed plaatkollektorid.

ks2100tlpac_vaade HEWALEX KS2600 TLPAC plaatkollektor omab oma näitajate poolest nii keskmises kliimas (Würzburg, Saksamaa) kui ka jahedas kliimas (Stockholm, Rootsi) A+++ energiaklassi ( ηa vastavalt 38,16 ja 37,57).