KKK

Hewalex päikesekütte seadmete kohta korduma kippuvad küsimused (KKK):

Kuidas toimib Hewalexi päikesekütte süsteemi jahutuse funktsioon?
Hewalexi plaatkollektoritega päikesekütte süsteemi puhul saab kasutada jahutuse funktsiooni, mille puhul kasutatakse ära öösel õues olevat madalamat temperatuuri ja jahutatakse seeläbi akumulatsioonipaagis oleva vee temperatuuri. Juhtpaneelilt saab valida, millise akumulatsioonipaagi temperatuuri puhul öine jahutus käivitada (nt. + 75 C), millal lõpetada (nt. +40 C) ja mis ajavahemikul kella 00:00 ja 06:00 vahel jahutus peaks toimima. See on mugav funktsioon, mida võib kasutada, kui suvisel ajal on plaanis kodust pikemaks ajaks ära minna, et vältida liigset vee kuumenemist akumulatsioonipaagis.

Mille alusel võib võrrelda erinevaid kollektoreid?
Üheks kriteeriumiks on kindlasti kollektori tehnilised omadused ja tootlikus. Tarbijate jaoks on kasutatav Solar Keymark andmebaas, millest on leitav väga paljude erinevate tootjate päikesekollektorite tehnilised ja tootlikuse andmed.

Milline peaks olema kollektorite kaldenurk?
Kollektorite kaldenurga üle otsustamisel tuleks eelnevalt teada, millised on ootused ja eelistused päikesekütte süsteemi kasutamisel. Kui on soov saada suvel võimalikult palju sooja tarbevett, peaks kollektori kaldenurk maapinna suhtes olema 20-30 kraadi vahel, kui on soov saada enim kasu kevadisest /sügisesest päikesest, peaks kaldenurk olema 40-50 kraadi. NASA poolt kogutud päikesekiirguse andmete kohaselt oleks Põhja-Eestis optimaalseim kaldenurk 40 kraadi. Hewalexi tootevalikus on erinevaid kollektorite raame, mis võimaldavad paigaldada kollektoreid paralleelselt katusega, tõsta kallet 10 kraadi või tõsta kallet kuni 45 kraadi.

Kuidas teha esmast valikut erinevate Hewalexi päikesekütte süsteemide vahel?
Esimese asjana võib lähtuda sellest, mitme inimese tarbevee vajaduse antud süsteem peaks katma. 2-4 inimese korral soovitame 2 plaatkollektori ja 250 l akupaagiga süsteemi (2TLPAC-250), 3-5 inimese puhul 3 plaatkollektori ja 300 l akupaagiga süsteemi (3TLPAC-300), 4-6 inimese puhul 4 plaatkollektori ja 400 l akupaagiga süsteemi (4TLPAC-400) ja 5-8 inimese puhul 5 plaatkollektori ja 500 l akupaagiga süsteemi (5TLPAC-500).
Vaata lisainfot

Kui suurt kokkuhoidu on Hewalexi kollektoritega võimalik saavutada?
Oleneb tarbimisest ja süteemi suurusest, aga kui võtta aluseks 5 liikmelise pere keskmise tarbevee soojendamise vajadus, siis kulub selleks energiat ca 4200 kWh / aastas ( 5 inimese tarbevee soojendamine + 8 C pealt temperatuurini +50 C, 365 päeva).  3 plaatkollektori ja 300 l akupaagiga süsteemi puhul on päikesekütte süsteemi poolt toodetavaks energiaks ca  2880 kWh / aastas (sertifikaadi andmed, Stockholm 50C), mis võimaldab kokku hoida kuni 60 % tarbevee soojendamisele kuluvast energiast.

Milline on olnud Hewalex kollektorite tegelik tootlikus Eestis?
Allpool toodud andmed põhinevad päikesekütte süsteemil, mis koosneb kolmest KS2000SLP plaatkollektorist ja 300 l akumulatsioonipaagist. Kollektorid on suunatud lõunasse, kaldenurk 40 kraadi ja sooja vee tarbijaid on 5.

2014 aasta
01-2014 – 0 kWh
02-2014 – 35 kWh
03-2014 – 358 kWh
04-2014 – 578 kWh
05-2014 – 500 kWh
06-2014 – 520 kWh
07-2014 – 644 kWh
08-2014 – 468 kWh
09-2014 – 365 kWh
10-2014 – 170 kWh
11-2014 – 24 kWh
12-2014 – 7 kWh
KOKKU 2014: 3671 kWh
kWh / m2 kohta – 676 kWh

2015 aasta
01-2015 – 11 kWh
02-2015 – 100 kWh
03-2015 – 250 kWh
04-2015 – 360 kWh
05-2015 – 530 kWh
06-2015 – 544 kWh
07-2015 – 455 kWh
08-2015 – 558 kWh
09-2015 – 291 kWh
10-2015 – 231 kWh
11-2015 – 33 kWh
12-2015 – 37 kWh
KOKKU 2015: 3426 kWh
kWh / m2 kohta – 631 kWh

2016 aasta
01-2016 – 4 kWh
02-2016 – 56 kWh
03-2016 – 274 kWh
04-2016 – 419 kWh
05-2016 – 714 kWh
06-2016 – 568 kWh
07-2016 –  538 kWh
08-2016 – 385 kWh
09-2016 – 361 kWh
10-2016 – 121 kWh
11-2016 – 10 kWh
12-2016 – 16 kWh
KOKKU 2016: 3468 kWh
kWh / m2 kohta – 639 kWh