Kasutusjuhendid

Hewalex toodete paigaldamise juhendid:

Plaatkollektori paigaldusjuhend KS2000_EST

Pumbagrupi ja juhtpaneel paigaldusjuhend ZPS18e-01_EST

INTEGRA akumulatsioonipaagi paigaldusjuhend INTEGRA-EST

Seguventiili paigaldusjuhend ESBE

Katuseraamide paigalduse juhendid:
2B – kahele esimesele kollektorile
1B – kolmandale ja järgnevale kollektorile
1R- eraldi seisvale kollektorile

Kivikatus, kalle 30-60 kraadi:
KS2100-2600-2B-H430-kivi
KS2100-2600-1B-H430-kivi

KS2100-2600-1R-H430-kivi

Plekk-katus, kalle 30-60 kraadi:
KS2100-2600-2B-S200
KS2100-2600-1B-S200
KS2100-2600-1R-S200

Kivikatus, kalle 20-30 kraadi:
KS2100-2600-15-2B-H430-kivi
KS2100-2600-15-1B-H430-kivi
KS2100-2600-15-1R-H430-kivi

Plekk-katus, kalle 20-30 kraadi:
KS2100-2600-15-2B-S200
KS2100-2600-15-1B-S200
KS2100-2600-15-1R-S200

Lamekatuse raam:
KS2100-2600-45-2B
KS2100-2600-45-1B

KS2100-2600-45-1R

Kinnitusraam seinale:
KS2100-2600-45-2B-V
KS2100-2600-45-1B-V
KS2100-2600-45-1R-V

Horisontaalne paigaldusraam:
KS2100-2600-45-1H

Katuseraami KSOL-2 paigaldusjuhend KSOL-2_EST

Püstise katuseraami KSOL-2 paigaldusjuhend KSOL-2_U_EST

Püstise katuseraami KSOL-1 paigaldusjuhend KSOL-1_U_EST

Kollektori katteliistu paigaldusjuhend KSL_EST

Pumbagrupi ja akupaagi ühendamise juhend PW_EST

Paisupaagi paigaldusjuhend ZNP_EST

Torupressi juhend Torupress

Käsipumba juhend Käsipump_EST