Kasutusjuhendid

Hewalex toodete paigaldamise juhendid:

Plaatkollektori KS2000 paigaldusjuhend KS2000_EST
Plaatkollektori KS2100 / KS2600 paigaldusjuhend

Pumbagruppide juhendid:
Pumbagrupi ja juhtpaneeli juhend ZPS18e-01_EST
Pumbagrupi ZPS2-12-ECO juhend
Pumbagrupi ALEX HX-10 juhend

Kontrollerite juhendid:
Kontrolleri GH26 juhend
Kontrolleri G422-P09 juhend
MINISOL kontrolleri juhend

Akumulatsioonipaagi juhendid:
INTEGRA akumulatsioonipaagi juhend INTEGRA-EST
OKC-NTRR-SOL päikesekütte boileri juhend

Seguventiili paigaldusjuhend ESBE

Katuseraamide paigalduse juhendid:
2B – kahele esimesele kollektorile
1B – kolmandale ja järgnevale kollektorile
1R- eraldi seisvale kollektorile

Kivikatus, kalle 30-60 kraadi:
KS2100-2600-2B-H430-kivi
KS2100-2600-1B-H430-kivi

KS2100-2600-1R-H430-kivi

Plekk-katus, kalle 30-60 kraadi:
KS2100-2600-2B-S200
KS2100-2600-1B-S200
KS2100-2600-1R-S200

Kivikatus, kalle 20-30 kraadi:
KS2100-2600-15-2B-H430-kivi
KS2100-2600-15-1B-H430-kivi
KS2100-2600-15-1R-H430-kivi

Plekk-katus, kalle 20-30 kraadi:
KS2100-2600-15-2B-S200
KS2100-2600-15-1B-S200
KS2100-2600-15-1R-S200

Lamekatuse raam:
KS2100-2600-45-2B
KS2100-2600-45-1B

KS2100-2600-45-1R

Kinnitusraam seinale:
KS2100-2600-45-2B-V
KS2100-2600-45-1B-V
KS2100-2600-45-1R-V

Horisontaalne paigaldusraam:
KS2100-2600-45-1H

Pumbagrupi ja akupaagi ühendamise juhend PW_EST

Paisupaagi paigaldusjuhend ZNP_EST

Torupressi juhend Torupress

Käsipumba juhend Käsipump_EST